CÔNG TY CP ĐT & PT THIÊN NAM
KCN Dệt May Bình An, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Điện Thoại:+ 84 650 3774 346
FAX:+84 650 3774 345

Human, Admin room:
hr@thiennamspinning.com

Sales room:
sales@thiennamspinning.com